Inwestycje autorów

Marcin

Dywersyfikacja kapitału

 • Finansowo.pl i pożyczki prywatne
 • Mintos
 • Kokos
 • Grupeer
 • EstateGuru
 • Unbolted
 • Crowdestor
 • Giełda + konto bankowe
 • Debitum Network
 • Giełdy zagraniczne
 • BulkEstate

Podsumowanie czerwiec 2020 r.

Mintos

PLN:
aktualny stan konta: 10 576,28 PLN
stan konta miesiąc temu: 12 957,65 PLN
wypłaty: 2500 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 13.95% (w poprzednim miesiącu: 6,12%)
zysk w ciągu miesiąca to 118,63 PLN

EUR:
stan konta miesiąc temu: 16 753,69 EUR
wypłaty: 2400 EUR
aktualny stan konta: 14 494,33 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 12,19% (poprzedni miesiąc: 11.66%)
zysk: 140,64 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 119 749,27 RUB
aktualny stan konta: 121 594,04 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 21,22% (poprzedni miesiąc: 14,45%)
zysk: 1 844,77 RUB

KZT:
stan konta miesiąc temu: 1 484 589,36 KZT
stan konta aktualny: 1 507 210,72 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 20,96% (poprzedni miesiąc: 21,86)
zysk: 22 621,36 KZT

Crowdestor

stan salda miesiąc temu: 5 837,75 EUR
stan salda aktualny: 5842,42 EUR
zysk: 4,67 EUR

Debitum Network

Stan salda miesiąc temu: 589,96 EUR
Wypłata: 250 EUR
Stan salda aktualny: 343,00 EUR
zysk: 3,04 EUR

EstateGuru

stan salda miesiąc temu: 8 108,04 EUR
wpłata własna: 500 EUR
stan salda aktualny: 8 664,02 EUR
zysk: 55,98 EUR
RRSO: 8.62%

BulkEstate

Stan salda aktualny: 300 EUR
Wpłata własna: 100 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 2 771,38 GBP
Stan salda miesiąc temu: 2 750,28 GBP
zysk: 21,10 GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 402 657,72 PLN
saldo portfela miesiąc temu: 390 146,43 PLN
miesięczny zysk/strata: 12 511,29 PLN ZYSKU

Szczegóły podsumowania czerwiec 2020r.

Podsumowanie maj 2020 r.

Mintos

PLN:
aktualny stan konta: 12 957,65 PLN
stan konta miesiąc temu: 16 934,95 PLN
wypłaty: 4050 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 6.12%
zysk w ciągu miesiąca to 72,70 PLN

EUR:
stan konta miesiąc temu: 19 727,22 EUR
wypłaty: 3140 EUR
aktualny stan konta: 16 753,69 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 11,66%
zysk: 166,47 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 118 428,15 RUB
aktualny stan konta: 119 749,27 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 14,45%
zysk: 1 321,12 RUB

Tenge kazachskie:
stan konta miesiąc temu: 1 460 650,94 KZT
stan konta aktualny: 1 484 589,36 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 21,86%
zysk: 23 938,42 KZT

Crowdestor

stan salda miesiąc temu: 5 837,75 EUR
stan salda aktualny: 5 837,75 EUR
zysk: 0 EUR

Debitum Network

Stan salda miesiąc temu: 585,46 EUR
Stan salda aktualny: 589,96 EUR
zysk: 4,50 EUR

EstateGuru

stan salda miesiąc temu: 7 685,55 EUR
wpłata własna: 350 EUR
stan salda aktualny: 8 108,04 EUR
zysk: 72,49 EUR

BulkEstate

Stan salda aktualny: 200 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 2 750,28 GBP
Stan salda miesiąc temu: 2 681,47 GBP
zysk: 68,81 GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 390 146,43 PLN
saldo portfela miesiąc temu: 392 195,64 PLN
miesięczny zysk/strata: 2 049,21 PLN STRATY

Szczegóły podsumowania maj 2020r.

Podsumowanie kwiecień 2020 r.

Mintos

PLN:
stan miesiąc temu: 23 387,05 PLN
aktualny stan konta: 16 934,95 PLN
wypłaty: 6700 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 15.71%
zysk w ciągu miesiąca to 247,90 PLN

EUR:
stan konta miesiąc temu: 21 934,19 EUR
wypłaty: 2400 EUR
aktualny stan konta: 19 727,22 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 11,30%
zysk: 193,03 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 116 348,92 RUB
aktualny stan konta: 118 428,15 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 22,38%
zysk: 2079,23 RUB

KZT:
stan konta miesiąc temu: 1 440 770,34 KZT
stan konta aktualny: 1 460 650,94 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 16,91%
zysk: 19880,60 KZT

Crowdestor

stan salda miesiąc temu: 5 837,75 EUR
stan salda aktualny: 5 837,75 EUR
zysk: 0 EUR

Debitum Network

Stan salda miesiąc temu: 582,35 EUR
Stan salda aktualny: 585,46 EUR
zysk: 3,11 EUR

EstateGuru

stan salda miesiąc temu: 7 146,01 EUR
wpłata własna: 500EUR
stan salda aktualny: 7 685,55 EUR
zysk: 39,54 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 2 681,47 GBP
Stan salda miesiąc temu: 2 660,50 GBP
zysk: 20,97 GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 392 195,64 PLN
saldo portfela miesiąc temu: 389 149,39 PLN
miesięczny zysk/strata: 3 046,25 PLN ZYSKU

Szczegóły podsumowania kwiecień 2020r.

Podsumowanie marzec 2020 r.

Mintos

PLN:
stan miesiąc temu: 24 966,02 PLN
aktualny stan konta: 23 387,05 PLN
wypłaty: 1800 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 11.18%
zysk w ciągu miesiąca to 221,03 PLN

EUR:
stan konta miesiąc temu: 24 395,12 EUR
wypłaty: 2650 EUR
aktualny stan konta: 21 934,19 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 9,88% (niski zwrot, bo sprzedałem ponad 1000 EUR na rynku wtórnym oferując 5-6.5% upustu)
zysk: 189,07 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 114 107,93 RUB
aktualny stan konta: 116 348,92 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 25,73%
zysk: 2240,99 RUB

KZT:
stan konta miesiąc temu: 1 414 027,97 KZT
stan konta aktualny: 1 440 770,34 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 24,68%
zysk: 26 742,37 KZT

Crowdestor

stan salda miesiąc temu: 5 811,42 EUR
stan salda aktualny: 5 837,75 EUR
zysk: 26,33 EUR

Debitum Network

Stan salda miesiąc temu: 576,57 EUR
Stan salda aktualny: 582,35 EUR
zysk: 5,78 EUR

EstateGuru

stan salda miesiąc temu: 7 112,64 EUR
stan salda aktualny: 7 1146,01 EUR
zysk: 33,37 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 2 660,50 GBP
Stan salda miesiąc temu: 2 638,48 GBP
zysk: 22,02 GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 389 149,39 PLN
saldo portfela miesiąc temu: 380 973,39 PLN
miesięczny zysk/strata: 8 176 PLN ZYSKU

Szczegóły podsumowania marzec 2020r.

Podsumowanie luty 2020 r.

Mintos

PLN:
stan miesiąc temu: 24 787,67 PLN
aktualny stan konta: 24 966,02 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 10.17%
zysk: 178,35 PLN 

EUR:
stan konta miesiąc temu: 22 438,61 EUR
wpłata własna: 1011,21 EUR
wymiana z MXN: 740,46 EUR
aktualny stan konta: 24 395,12 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 12,38%
zysk: 204,84 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 113 028,54 RUB
aktualny stan konta: 114 107,93 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 13,71%
zysk: 1 079,39 RUB

KZT:
stan konta miesiąc temu: 1 393 161,59 KZT
stan konta aktualny: 1 414 027,97 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 22,25%
zysk: 20 866,38 KZT

Crowdestor

stan salda miesiąc temu: 5 810,12 EUR
stan salda aktualny: 5 811,42 EUR
zysk: 1,30 EUR

Debitum Network

Stan salda miesiąc temu: 563,61 EUR
Stan salda aktualny: 576,57 EUR
zysk: 12,96 EUR

EstateGuru

stan salda miesiąc temu: 7 053,06 EUR
stan salda aktualny: 7 112,64 EUR
zysk: 59,58 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 2 638,48 GBP
Stan salda miesiąc temu: 1 482,30 GBP
wpłaty własne: 1142,36 GBP
zysk: 13,82 GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 377 502,16 PLN
saldo portfela miesiąc temu: 380 973,39 PLN
miesięczny zysk/strata: 3 471,23 PLN ZYSKU

Szczegóły podsumowania luty 2020r.

Podsumowanie styczeń 2020 r.

Mintos

PLN:
stan miesiąc temu: 24 557,11 PLN
aktualny stan konta: 24 787,67 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 14.01%
zysk: 230,56 PLN

EUR:
wpłata własna: 3500 EUR
aktualny stan konta: 22 438,61 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 9,89%
zysk: 149,33 EUR

RUB:
stan konta miesiąc temu: 111 647,43 RUB
aktualny stan konta: 113 028,54 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 18,83%
zysk: 1 381,11 RUB

KZT:
stan konta aktualny: 1 393 161,59 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 12,05%
zysk: 11 248,58 KZT

MXN:
aktualny stan konta: 14 946,62 MXN
RRSO za ostatni miesiąc: 3,87%
zysk: 40,46 MXN

Crowdestor

stan salda aktualny: 5 810,12 EUR
zysk: 7,84 EUR

Debitum Network

Stan salda aktualny: 563,61 EUR
zysk: 3,55 EUR

Grupeer

Stan salda aktualny: 2705,61 EUR
zysk: 25,59 EUR

EstateGuru

wpłata: 5 000 EUR
stan salda aktualny: 7 053,06 EUR
zysk: 27,89 EUR

Unbolted

Stan salda aktualny: 1 250,34GBP

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 375 260,69PLN
miesięczny zysk/strata: -2 241,47 PLN (STRATA)

Szczegóły podsumowania styczeń 2020r.

Podsumowanie grudzień 2019 r.

Mintos

PLN:
aktualny stan konta: 24 557,11 PLN
zysk: 244,06 PLN
RRSO za ostatni miesiąc: 10.76%

EUR:
aktualny stan konta: 18 789,28 EUR
zysk: 170,86 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 9.99%

RUB:
aktualny stan konta: 111 647,43 RUB
zysk:1 714,12 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 17,51%

KZT:
stan konta aktualny: 1 381 913,01 KZT
zysk: 22 419,43 KZT
RRSO za ostatni miesiąc: 18,60%

MXN:
stan konta aktualny: 14 906,16 MXN
zysk: 101,76  MXN
RRSO za ostatni miesiąc: 7,40%

Envestio

stan salda aktualny: 5 985,49 EUR
zysk: 81,88 EUR

Kuetzal

Stan salda aktualny: 2 615,78 EUR

Crowdestor

stan salda aktualny: 5 802,28 EUR
zysk: 25,34 EUR

Debitum Network

Stan salda aktualny: 560,06 EUR
zysk: 22,84 EUR

Grupeer

Stan salda aktualny: 2680,02 EUR
zysk: 36,92 EUR

EstateGuru

Stan salda aktualny: 2 025,17 EUR

Podsumowanie

aktualne saldo mojego portfela: 377 502,16 PLN
miesięczny zysk/strata: -2 617,98 PLN (STRATA)

Szczegóły podsumowania grudzień 2019r.

Podsumowanie listopad 2019 r.

Mintos

PLN:
aktualny stan konta: 28 288,05 PLN
zysk: 142,90 PLN

EUR:
aktualny stan konta: 18 618,42 EUR
zysk: 184,70 EUR
RRSO za ostatni miesiąc: 12.89%

RUB:
aktualny stan konta: 109 933,31 RUB
zysk: 1 085,24 RUB
RRSO za ostatni miesiąc: 17,93%

KZT:
stan konta aktualny: 1 359 493,58 KZT
zysk: 4 322,53 KZT

MXN:
stan konta aktualny: 14 804,40 MXN
zysk: 0,47 MXN

Fastinvest

stan konta aktualny: 1 551,86 PLN
zysk: 7,80 PLN

Envestio

stan salda aktualny: 5 653,61 EUR
zysk: 73,08 EUR

Kuetzal

Stan salda aktualny: 2 652,26 EUR
wpłata własna: 70 EUR
zysk: 41,86 EUR

Crowdestor

stan salda aktualny: 5 776,94 EUR
zysk: 28,09 EUR

Debitum Network

Stan salda aktualny: 537,22 EUR
zysk: 2,08 EUR

Grupeer

stan konta: 2643,10 EUR
Zysk: 54,58 EUR

EstateGuru

stan konta: 2000 EUR

Podsumowanie

Stan portfela: 380 120,14 PLN
Zysk: 7 321,79 PLN

Szczegóły podsumowania listopad 2019r.

Podsumowanie październik 2019 r.

Mintos

PLN:
aktualny stan konta: 32 595,15 PLN
zysk: 423,51 PLN
przyrost procentowy: 1.32%, RRSO za ostatni miesiąc 14.62%

EUR:
aktualny stan konta: 18 433,72 EUR
zysk: 198,90 EUR
przyrost procentowy – prawie 1.1%, RRSO za ostatni miesiąc: 11.97%

RUB:
aktualny stan konta: 73 658,98 RUB
zysk: 1 378,15 RUB
przyrost procentowy: 1.86%, RRSO za ostatni miesiąc: 21,77%

stan konta aktualny: 314 231,14 KZT
zysk: 5 729,71 KZT
przyrost procentowy: 1.86%, RRSO: 21,15%

 

Fastinvest

wypłata: 2 944,60zł
stan konta aktualny: 1 544,06 PLN
zysk: 76,08 PLN

Envestio

stan salda aktualny: 5 280,53 EUR
wpłata własna: 400EUR
zysk: 86,48 EUR

Finansowo.pl

stan salda aktualny: 1117 965 PLN
RRSO (wyliczone przez serwis): 39,42%

Kuetzal

Stan salda aktualny: 2 540,40 EUR
wpłata własna: 200 EUR
zysk: 36,67 EUR

Crowdestor

stan salda aktualny: 5 748,04 EUR
wpłata własna: 1700 EUR
zysk: 33,13 EUR

Debitum Network

Stan salda aktualny: 535,14 EUR
zysk: 1,43 EUR

Grupeer

stan konta: 1076,00 EUR
wpłata: 1 074,66 EUR EUR
Zysk: 1,34 EUR

Podsumowanie

Stan portfela: 372 798,25 PLN
Zysk: 8 337,24 PLN

Szczegóły podsumowania październik 2019r.

Podsumowanie wrzesień 2019 r.

Mintos

32 171,34 PLN
18 234,92 EUR
72 280,33 RUB
308 501,43 KZT
Przeliczona suma: 119 775,65 PLN
Zysk miesięczny: 1 273,65 PLN
Wpłata własna: 2 030 EUR 

Fastinvest

4 459,86 PLN
Zysk miesięczny: 47,58 PLN

Envestio

4 794,05 EUR
Wpłata własna: 1050 EUR
Zysk miesięczny: 77,18 EUR 

Kokos

19 423,98 PLN

Finansowo.pl

125 442,00 PLN

Kuetzal

stan konta: 2 303,73 EUR
wpłata własna: 77,50 EUR
zysk miesięczny: 32,49 euro

Crowdestor

4 014,91 EUR
wpłata własna: 3000 euro
Zysk – 3,85 EUR

Debitum Network

stan konta: 533,71 EUR
wpłata: 20 EUR
Zysk: 3,71 EUR

Podsumowanie

Stan portfela: 364 461,11 PLN
Zysk: 6 790,85 PLN

Szczegóły podsumowania Wrzesień 2019r.

Podsumowanie sierpień 2019 r.

Mintos

31 890,22 PLN
16 061,19 EUR
71 475,01 RUB
304 141,38 KZT
Przeliczona suma: 109 611,38 PLN
Zysk miesięczny: 2 366,65 PLN
Wpłata własna: 40 000 PLN 

Fastinvest

4 412,58 PLN
Zysk miesięczny: 100,36 PLN
Wypłata własna: 5 440,06 PLN

Envestio

3 666,87 EUR
Wpłata własna: 85,18 PLN
Zysk miesięczny: 54.51 EUR (238,88 PLN)

Kokos

22 175,06 PLN

Finansowo.pl

145 487,00 PLN

Kuetzal

stan konta: 2 193,74 EUR
wpłata własna: 1177,07 EUR
zysk miesięczny: 16,67 euro (73,01 PLN)

Crowdestor

1 011,06 EUR
Zysk – 7,95 EUR (34,83 PLN)

Debitum Network

510 EUR

Podsumowanie

Stan portfela: 357 670,26 PLN
Zysk: 8 228,09 PLN

Szczegóły podsumowania Sierpień 2019r.

Podsumowanie lipiec 2019 r.

Mintos

31 546,28 PLN
6 655,68 EUR
69 936,73 RUB
299 891,15 KZT
Przeliczona suma: 67 244,73 PLN
Zysk miesięczny: 783,50 PLN
Wpłata własna: 3926,08 EUR

Fastinvest

9 752,28 PLN
Zysk miesięczny: –193,74 PLN
Wypłata własna: 16 619,38 PLN

Envestio

3 527,19 EUR
Zysk miesięczny: 37.48 EUR (137,84 PLN)

Kokos

24 891,18 PLN

Finansowo.pl

195 346,00 PLN

Kuetzal

4 274,16 PLN

Crowdestor

4 287,79 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 349 442,17 PLN
Zysk: 6 823,07 PLN

Szczegóły podsumowania lipiec 2019 r.

Podsumowanie czerwiec 2019 r.

Mintos

31 253,53 PLN
2 697,41 EUR
68 801,64 RUB
295 918,59 KZT
Przeliczona suma: 49 678,80 PLN
Zysk miesięczny: 314,25 PLN
Wpłata własna: 1475,25 EUR

Fastinvest

26 565,40 PLN
Zysk miesięczny: 388,08 PLN
Wypłata własna: 3 000,00 PLN

Envestio

3 489,71 EUR
Zysk miesięczny: 137,84 PLN
Wpłata własna: 1 252.90 EUR

Kokos

28 816,23 PLN

Finansowo.pl

200 236,00 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 342 619,10 PLN
Zysk: 3039,39 PLN

Szczegóły podsumowania czerwiec 2019 r.

Adam

Dywersyfikacja kapitału

 • Finansowo.pl
 • Mintos
 • Envestio
 • Crowdestor

Podsumowanie listopad 2019 r.

Mintos

12 525.24 PLN
10 430.72 EUR
632 897.15 KZT
Przeliczona suma: 63 825,96 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 1 071,38 PLN

Finansowo.pl

Stan portfela: 34 848,00 PLN
Zysk miesięczny: 657,69 PLN

Envestio

1 897.53 EUR
Przeliczona suma: 8 137,84 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 191.43 PLN

Crowdestor

2 240.85 EUR
Przeliczona suma: 9 608,81  PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 134,16 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 116 420,61  PLN
Zysk: 2 054,66 PLN

Szczegóły podsumowania listopad 2019 r.

Podsumowanie październik 2019 r.

Mintos

20 920,45 PLN
10 326,67 EUR*
Przeliczona suma: 64 830,83 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: -594,97 PLN

Finansowo.pl

Stan portfela: 35 485,00 PLN
Zysk miesięczny: 663,29 PLN*

* Wynik jest zyskiem wynikającym ze spłaty rat których spłaty otrzymałem w danym miesiącu 

Envestio

1 868,88 EUR
Przeliczona suma: 7 946,41 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 111,85 PLN

Crowdestor

2 227,74 EUR
Przeliczona suma: 9 474,65 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 66,29 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 117 736,89  PLN
Zysk: 13,08 PLN

Szczegóły podsumowania październik 2019 r.

Podsumowanie wrzesień 2019 r.

Mintos

20 728,46 PLN
10 167,61 EUR*
Przeliczona suma: 65 171,27 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 609,07 PLN**

* zainwestowałem dodatkowe 170,21 EUR stąd różnica w porównaniu do poprzedniego miesiąca
** wartość jest wynikiem (obecnego stanu w PLN) – (stan PLN w poprzednim miesiącu) – (170,21 EUR)

Finansowo.pl

38 720,00 PLN
Zysk miesięczny: 721,27 PLN*

* Wynik jest zyskiem wynikającym ze spłaty rat których spłaty otrzymałem w danym miesiącu 

Envestio

1 842.13 EUR
Przeliczona suma: 8 067.94 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 119,04 PLN

Crowdestor

1 500,00 EUR
Przeliczona suma: 6 566,64 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 7,62 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 118 533,47  PLN
Zysk: 1 457,13 PLN

Szczegóły podsumowania wrzesień 2019 r.

Podsumowanie sierpień 2019 r.

Mintos

20 554.57 PLN
9 897.84 EUR*
Przeliczona suma: 63 726,57 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 1 263,48 PLN**

* zainwestowałem dodatkowe 409,16 EUR stąd znacząca różnica w porównaniu do poprzedniego miesiąca
** wartość jest wynikiem (obecnego stanu w PLN) – (stan PLN w poprzednim miesiącu) – (409,16 EUR)

Finansowo.pl

32 508,00 PLN
Zysk miesięczny: 622,40 PLN*

* Wynik jest zyskiem wynikającym ze spłaty rat których spłaty otrzymałem w danym miesiącu 

Envestio

1 814,95 EUR
Przeliczona suma: 7 916.38 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 122.39 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 104 150.95 PLN
Zysk: 2 008.27 PLN

Szczegóły podsumowania sierpień 2019 r.

Podsumowanie lipiec 2019 r.

Mintos

20 289.35 PLN
9 396.61 EUR*
Przeliczona suma: 60 678,44 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 818,00 PLN**

* zainwestowałem dodatkowe 10 000 PLN stąd znacząca różnica w porównaniu do poprzedniego miesiąca
** wartość jest wynikiem (obecnego stanu w PLN) – (stan PLN w poprzednim miesiącu) – (zainwestowane 10 000 PLN)

Finansowo.pl

24 355,00 PLN
Zysk miesięczny: 597,89 PLN*

* Wynik jest zyskiem wynikającym ze spłaty rat których spłaty otrzymałem w danym miesiącu 

Envestio

1 786.89 EUR
Przeliczona suma: 7 681,10 PLN
Zysk w ciągu miesiąca: 0,00 PLN*

* Spłata pierwszej raty będzie w sierpniu 2019

Podsumowanie

Stan portfela: 92 714,54 PLN
Zysk: 1 415,89 PLN

Szczegóły podsumowania lipiec 2019 r.

Podsumowanie czerwiec 2019 r.

Mintos

20 129,81 PLN
6 992,02 EUR
Przeliczona suma: 49 860,44 PLN
Zysk od początku inwestowania: –139,56 PLN*

Strata spowodowana jest spadkiem wartości EUR. Odsetki w EUR wynoszą 57,21

Finansowo.pl

31 002,00 PLN
Zysk miesięczny: 522,93 PLN

Podsumowanie

Stan portfela: 80 326,80 PLN
Zysk: 353,53 PLN

Szczegóły podsumowania czerwiec 2019 r.