1. KRÓTKO O ML SYSTEM

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Spółka rozwija przełomowe technologie, w tym ultralekkie szkło budowlane – Ultra PV oraz rewolucyjny produkt Quantum Glass (fotowoltaiczne szyby zespolone oparte o kropki kwantowe). Pierwsza komercyjna produkcja na świecie rusza w tym roku, hala stoi z pozwoleniem na użytkowanie od kwietnia 2020, w tym momencie montowane są linie produkcyjne:

Zgodnie z raportem Global Building-Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie.  Poza ML System, żadna z tych 5 spółek nie jest notowana na giełdzie.

ML System na koniec 2019 r. zatrudniał 183 osoby, ale rekrutacji ciągle przybywa i firma ewidentnie się rozwija. Na ten moment na stronie z ofertami pracy jest ich około 17.

2. KLUCZOWE, WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU

 • Know-how / Innowacyjność / Kapitał ludzki. Dynamiczny rozwój Spółki oparty jest na innowacyjnych, skutecznie komercjalizowanych projektach B+R oraz własnym kapitale ludzkim. Spółka z sukcesem rozwija unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Grupa ML System zatrudnia ponad 200 osób, w tym 28 kadry w obszarze B+R.
 • Własne Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (FCBR). Spółka posiada Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (FCBR) utworzone w 2012 roku, które dysponuje światowej klasy sprzętem laboratoryjnym, i w którym prowadzone są prace nad wdrożeniem nowych technologii fotowoltaicznych innowacyjnych w skali globalnej oraz nowymi zastosowaniami produktowymi. Obszary badań prowadzonych w FCBR obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe związane m.in. z zero wymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi (tzw. kropkami kwantowymi), materiałami perowskitowymi oraz zastosowaniem luminoforów. Efektem prowadzonej działalności B+R są liczne zgłoszenia patentowe, zarówno w trybie krajowym jak i europejskim oraz współpraca badawcza z wiodącymi w kraju i za granicą jednostkami badawczym, w tym m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Instytut Fizyki PAN, IBV – Fallast, Fraunhoffer ISE. Potwierdzeniem innowacyjności Spółki jest 12 przyznanych patentów oraz kolejnych 5 wniosków patentowych w trakcie rozpatrzenia.
 • Przewaga konkurencyjna i strategiczne partnerstwa z liderami branż w zakresie komercjalizacji nowych produktów Spółki. ML System jest liderem w Polsce oraz jednym z wiodących producentów fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem na świecie. Według informacji posiadanych przez Spółkę, ML System jest najbardziej zaawansowanym na świecie producentem szkieł z powłokami kwantowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala na wykorzystanie potencjału Spółki w zakresie łączenia wielu funkcji w jednym produkcie, np. szyba grzewcza z kropką kwantową i zmienną transparentnością. ML System zamierza wchodzić w partnerstwa z liderami branż, celem uzyskania efektów skali i umożliwienia masowej sprzedaży. W lipcu 2020 r. Spółka zawarła dwie strategiczne umowy o współpracy z globalnymi producentami szkła - Guardian Glass oraz Pilkington Automotive Poland. W ramach kooperacji z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego, produkty ML System z obszaru BIPV będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie, dzięki czemu Spółka będzie mieć dostęp do największych projektów w Europie w zakresie dużych przeszkleń fasadowych. Umowa współpracy z Pilkington Automotive Poland, wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów, dotyczy projektu badawczego zmierzającego do wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie „QDrive”, wykorzystujących technologię kropki kwantowej. W wyniku wspólnych działań na rynek wprowadzone zostaną szyby samochodowe umożliwiające konwersję światła słonecznego na energię elektryczną, poprawiając przy tym izolację termiczną i energetyczną pojazdów.

Dla Spółki umowy z Guardian Glass oraz Pilkington Automotive Poland oznaczają zupełnie nowe możliwości w dostępie do dużych projektów architektonicznych na całym świecie oraz okazję masowego wdrożenia aktywnych szyb z kropką kwantową w branży automotive. ML System z firmy o zasięgu lokalnym staje się graczem na poziomie globalnym w zakresie tworzenia innowacji dla szkieł powłokowych dla rynku budowlanego i automotive. Szyby z powłokami kwantowymi są laureatami wielu nagród, m.in. Polskiego Produktu Przyszłości. Przewagę technologiczną i duży potencjał rynkowy produktów ML System potwierdzają nie tylko podpisane strategiczne umowy współpracy z Guardian Glass i Pilkington 8 | S t r o n a Automotive Poland, ale także zainteresowanie innych globalnych producentów szyb oraz stolarki otworowej i fasadowej.

 • Umacnianie pozycji na rynkach międzynarodowych. Niezależnie od podpisanych umów partnerstwa, Spółka samodzielnie konsekwentnie pracuje nad rozwojem możliwości eksportowych. Jednym z głównych celów strategicznych Spółki jest ekspansja na rynki zagraniczne, m.in.: Europy, Australii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W 2019 r. Spółka rozpoczęła realizację projektów na nowych rynkach skandynawskich (gdzie zrealizowała bądź realizuje projekty m.in. fasad hotelu w Sztokholmie, parku naukowego w Uppsala, Dalsnibba – pilotażowa sprzedaż fasady bazującej na kropce kwantowej) oraz rozpoczęła działania koordynacyjne dla projektów w USA. ML System posiada porównywalne lub lepsze rozwiązania od swoich konkurentów, przy wyższych kompetencjach technologicznych.
 • Dostępność powierzchni produkcyjnej oraz laboratoryjnej. ML System dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym usytuowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wyposażonym w 4 nowoczesne linie wytwórcze o łącznej powierzchni ponad 14 tys. m2 , w tym powierzchnia laboratoryjna to 1 tys. m2 . W laboratorium Spółki zostały opracowane oraz przeskalowane technologie m.in. „NoFrost”, Quantum Glass, 2D Glass oraz Active Glass. Inwestycje w sprzęt badawczo – rozwojowy o wartości ok. 40 mln zł umożliwiły Spółce opracowanie przełomowych technologii dających początek nowej erze kwantowej w szkle powłokowym.

3. ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU - ROSNĄCE RYNKI

 • Dynamiczny wzrost rynku fotowoltaiki na świecie i w Polsce. W Polsce dynamiczny wzrost rynku spowodowany jest m.in. wyraźnym spadkiem kosztów technologii PV, stosunkowo szybkim zwrotem poniesionych nakładów na PV, wzrostem cen energii. Istotne znaczenie mają rządowe programy wsparcia, takie jak „Mój prąd”, który wygenerował rynek klasycznej fotowoltaiki o wartości 4 mld zł.
 • Dynamiczny wzrost globalnego rynku BIPV. Zgodnie z szacunkami Grand View Research, średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) zainstalowanej mocy w sektorze BIPV na świecie w latach 2019-2025 wyniesie 18,8%, by w 2025 r. osiągnąć poziom 36,7 mld USD.
 • Wzrost zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne w gospodarce, w tym w przemyśle samochodowym. W ostatnim czasie producenci samochodów rozpoczęli montaż panoramicznych przeszkleń dachowych, w szczególności w segmencie aut miejskich. Szacuje się, że globalny rynek szkła w branży automotive, w latach 2018-2025 będzie rósł w średniorocznym tempie (CAGR) na poziomie 7%, osiągając w 2025 r. wartość 15 mld USD.
 • Dynamiczny wzrost globalnego rynku szkła architektonicznego. Zgodnie z prognozą Global Market Insights, wartość globalnego rynku szkła architektonicznego wzrośnie z 90 mld USD w 2018 r., do 170 mld USD w 2026 r., przy CAGR 7,5 proc.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania 1.01.2021
  – Zwiększenie wymagań izolacji termicznej dotyczących przeszklonych powierzchni w ścianach osłonowych i oknach 1.01.2021
  – Zwiększenie wymagań dotyczących stosowania energii odnawialnej w nowo powstających budynkach Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zaostrzone kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobliguje to architektów i deweloperów do uwzględniania komponentów aktywnych w nowo powstających inwestycjach, zarówno tych obejmujących budynki indywidualne, jak i wielorodzinne, komercyjne czy publiczne. To rewolucja w branży budowlanej.
 • Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r. W opublikowanej niedawno Strategii Renowacji, Komisja Europejska wskazała, że budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, a tylko 1 proc. budynków poddawanych jest corocznej renowacji energooszczędnej. Komisja Europejska zaleca co najmniej podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji w ciągu najbliższych 10 lat. W ten sposób – w ocenie Komisji – do 2030 r. możliwe będzie odnowienie 35 mln budynków i powstanie do 160 tys. dodatkowych „zielonych” miejsc pracy w sektorze budowlanym. Strategia będzie traktować priorytetowo trzy obszary działań:
  - obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia;
  - rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszej charakterystyce;
  - renowację budynków publicznych, takich jak szkoły, szpitale i budynki administracyjne.

4. INWESTYCJE, BADANIA I ROZWÓJ

Spółka ma własny zakład produkcyjny, który dysponuje trzema nowoczesnymi liniami wytwórczymi. Posiada także specjalistyczne, fotowoltaiczne centrum badawczo-rozwojowe, które wyposażone jest w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Oprócz tworzenia przewagi technologicznej na własne potrzeby, spółka realizuje również prace badawcze i prototypy w ramach komercyjnych zleceń dla innych jednostek badawczych. Jest to jednak coś więcej niż monter chińskich paneli. Jeśli jesteśmy przy centrum badawczym, wspomnijmy o nakładach na badania i inwestycje:

 • wartość zakończonych projektów inwestycyjnych: 133 mln PLN
 • wartość trwających projektów inwestycyjnych: 239 mln PLN
 • wartość zakończonych projektów B+R: 50 mln PLN
 • wartość trwających projektów B+R: 46 mln PLN

Czy jest na naszej giełdzie spółka OZE, która inwestuje i "bada" więcej?

Efektem badań i rozwoju są patenty. ML System ma ich 13 przyznanych oraz 5 w toku. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystko idzie zgodnie z planem z IPO w 2018 roku, na tamten moment spółka miała przyznanych patentów w liczbie 3.

Sama wartość urządzeń laboratoryjnych to 85mln zł (kapitalizacja na ten moment to trochę ponad 550 000 000 zł)

Projekty badawcze w fazie B&R:

 • Fotowoltaiczne ogniwo tandemowe wysokiej sprawności - projekt badawczy zakładający połączenie technologii kwantowej z krzemem. Oczekiwanym rezultatem będzie ogniwo PV łączące zalety zastosowania krzemu (wysoka sprawność w świetle widzialnym) i kropki kwantowej (wysoka sprawność w zakresie UV - VIS). Projekt otrzymał grant UE. Przewidywany termin zakończenia projektu: kwiecień 2023 r.
 • QDrive Projekt zmierzający do wdrożenia do masowej produkcji giętych, fotowoltaicznych szyb samochodowych, wykorzystujących technologię kwantową. Projekt ten realizowany będzie wspólnie z Pilkington Automotive Poland. Może być sfinansowany w części dotacją. ML System złożył w konsorcjum z Pilkington Automotive Poland wniosek o dofinansowanie do prac badawczych i rozwojowych dla następnych faz projektu. Przewidywany termin zakończenia projektu: czerwiec 2023 r.
 • Polowa fotowoltaiczna ładowarka. Projekt badawczy realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) oraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Polowa fotowoltaiczna ładowarka sprzętu elektronicznego ma zapewnić m.in. żołnierzom możliwość bezproblemowego korzystania ze sprzętu elektronicznego w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Przewidywany termin zakończenia projektu: 1Q 2021 r.
 • Fotowoltaiczne ekrany akustyczne. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanych systemów fotowoltaicznych (PV) i ekranów akustycznych (NB), pasywnych bądź aktywnych do zastosowania w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Szczególny nacisk w projekcie położny został na innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne dla zintegrowanych systemów. Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, University of Jean (Hiszpania), IBV-Fallast (Austria), University of Cyprus (Cypr)
 • Komplementarne produkty oparte o technologię kwantową i połączenie różnych funkcji szyb w ramach jednego produktu (szyba grzewcza z kropką kwantową i zmienną transparentnością) – realizowane w ramach własnych środków Spółki.

5.    PRODUKTY OFEROWANIE

Quantum Glass dla budownictwa to pierwsze na świecie rozwiązanie, gdzie z pozoru zwykła szyba oprócz podstawowej funkcji jaką jest izolacja od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura czy hałas przy jednoczesnym zapewnieniu doświetlenia wnętrz budynków, stanowi aktywny element generujący ekologiczną darmową energię ze słońca. Rozwiązanie tym bardziej atrakcyjne, że z wyglądu niczym nie różni się od tradycyjnych szyb zespolonych stosowanych powszechnie w branży budowlanej, gdzie niewidoczną powłokę z tlenków metali zastąpiliśmy powłoką z kropek kwantowych. Quantum Glass działa jak filtr, przepuszczając promieniowanie świetlne w długości widzialnej, a niekorzystne UV oraz podczerwień, zamieniane są na energię elektryczną. Dzięki temu szyby posiadają bardzo dobre parametry transmisji światła przy jednoczesnym dodatkowym korzyściom w postaci generowania darmowej energii ze słońca, oraz znacznym ograniczeniu niekorzystnych zjawisk w postaci nagrzewania pomieszczeń i przedostawaniu się promieniowania UV.

Żaluzje fotowoltaiczne ML System oferuje nie tylko nowoczesne technologie, ale także innowacyjne konstrukcje fotowoltaiczne. Systemy stałych i ruchomych osłon przeciwsłonecznych ML LAMELA 380F i 429F mogą zastąpić klasyczne, np. aluminiowe żaluzje, lamelami ze zintegrowanymi modułami fotowoltaicznymi, które są również źródłem czystej energii odnawialnej.

Moduły fotowoltaiczne umieszczone są na szklanych żaluzjach, zaś aluminiowa konstrukcja, rozpięta na słupach o rozstawie do 4 metrów, umożliwia montaż bezpośrednio do ściany budynku lub do fasad słupowo – ryglowych.

Żaluzje fotowoltaiczne mogą być zainstalowane w wersji ruchomej, umożliwiającej regulację kąta nachylenia szklanego elementu.

Za pomocą opcjonalnego zespołu czujników (temperatury, natężenia światła, GPS, prędkości wiatru) stanowiących stację pogodową oraz odpowiednio zaprogramowanego sterownika logicznego (PLC) zmiana kąta nachylenia lamel może odbywać się w sposób automatyczny.

Żaluzje fotowoltaiczne rozwiązują problem nadmiernego przeszklenia budynków, stanowiąc osłonę przeciwsłoneczną, a jednocześnie konwertują promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania budynku. Dodatkowo są estetycznym uzupełnieniem architektonicznym. Możliwość wykorzystania szkła barwionego w masie oraz proszkowe lakierowanie konstrukcji aluminiowej w dowolnej barwie RAL, pozwala na wkomponowanie systemu zarówno do istniejących jak i nowoprojektowanych budynków.

W budynkach, których elewację stanowią ściany murowane, system osłon przeciwsłonecznych ML LAMELA nadaje „lekkości” konstrukcji i często kreuje ich podstawowy walor architektoniczny. Zastosowane w budynkach realizujących ideę „szklanych domów” tworzą ich spójny wizerunek i podkreślają wyjątkowy charakter. W każdym przypadku, będąc źródłem czystej energii odnawialnej, w znacznie większym stopniu niż klasyczne systemy osłon przeciwsłonecznych wpływają na energooszczędność budynków. Dzięki temu w procesie ich certyfikacji prowadzonej np. wg standardów BREEAM® i LEED® mogą uzyskać wyższe oceny.

Oraz cała masa produktów z gamy SMART CITY oraz konwencjonalnej fotowoltaiki budynkowej. 

6. PODSUMOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W celu realizacji Strategii, w latach 2020 – 2024 Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 159 - 216 mln zł, z czego ok. 90 - 147 mln zł na rozwój projektu Active Glass; 26 mln zł na rozwój projektu 2D Glass; 18 mln zł na dokończenie projektu Quantum Glass oraz 25 mln zł na inwestycje w infrastrukturę logistyczno-magazynową. Zakres inwestycji w infrastrukturę obejmował będzie m.in. budowę budynku o powierzchni ok. 5 tys. m2 na działce będącej obecnie własnością Spółki. Powyższe wydatki nie obejmują planowanych inwestycji w zakresie B+R. Zarząd ML System przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Dodatkowo Spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zarząd oczekuje, że pozyska z emisji akcji docelowo ok. 133 mln zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie projektu Active Glass. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: (i) emisji publicznej w trybie bezprospektowym do 730 tys. akcji oraz (ii) emisji publicznej w trybie prospektowym do 770 tys. Akcji. W tym momencie warto wspomnieć o uczciwym podejściu spółki do wyceny swojej spółki oraz akcjonariuszy mniejszościowych. Przeprowadzono tylko pierwszą część emisji akcji, z drugiej zrezygnowano. Cena oferowanych akcji to było 80zł (przy kursie około 85, ale średniej z ostatnich 6 miesięcy ok 40zł!). Akcje sprzedały się w ciągu jednego dnia – zebrano 58 mln zł.

Dofinansowania w 2020 roku:

Wyszczególnienie (mln zł) Zrealizowane II półrocze 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Razem 2020-2023
Quantum Glass 27,0 13,5 4,5 - - 18,0
w tym przyznana dotacja 8,9 8,1 2,7 - - 10,8
2D Glass 2,5 8,2 18,0 - - 26,2
w tym przyznana dotacja 1,5 4,4 10,8 - - 15,2
Active Glass* - - 53,2 71,3 22,8 147,3
w tym planowana dotacja - - 31,9 42,7 13,8 88,4
Razem 29,5 21,7 75,7 71,3 22,8 191,5

* Wariant uwzględniający planowaną dotację

7. GIGAFARBYKA PV

ML System jest jednym z założycieli spółki celowej, która ma wybudować Gigafabrykę PV w Polsce. Więcej informacji w linkach, natomiast sama fabryka ma uniezależnić rynek europejski od dostaw komponentów z Chin.

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował “mapę drogową” dla przemysłu fotowoltaicznego w Polsce. Przedstawia ona plany inwestycyjne i cele producentów w branży fotowoltaicznej. Mapa wiąże się z działaniami zrzeszenia przedsiębiorstw “Przemysłowy Panel PV”, którego członkowie chcą w ciągu najbliższej dekady wybudować gigafabrykę ogniw fotowoltaicznych.

Polscy producenci paneli fotowoltaicznych chcą wybudować gigafabrykę.
Polska gigafabryka ogniw PV

Jest już powołana spółka S.A. – warto zwrócić uwagę, że ML System jest jedyną spółką notowaną na giełdzie, która wchodzi w skład konsorcjum

8. WODÓR

Kolejną ciekawostką w kontekście hitów giełdowych zza oceanu jest prawdopodobne wejście ML System w szerokopojęty wodór. 

9. UCZCIWOŚĆ I KONSEKWENCJA

To chyba najbardziej subiektywna z ocen, ale muszę przyznać, że wyjątkowo miło mi się inwestuje w spółkę, która być może nie jest producentem ESPI, ale wyjątkowo uczciwie podchodzi do udziałowców mniejszościowych. Primo: odwołanie drugiej transzy ww. emisji, kiedy okazało się, że pierwsza wystarcza. Secundo: ustalenie ceny akcji w tej emisji (80 zł przy średniej 6 miesięcznej w okolicach 40 zł). Tertio: wydaje się, że w spółce jest brak uprzywilejowanych insiderów, którzy wiedzą o dobrej informacji wcześniej niż szeroki rynek. Jeszcze nigdy się nie zdarzyły niewyjaśnione wzrosty przed publikacją informacji - zawsze po.

chat_bubble_outline 0

Komentarze

 • Napisz komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany. Otrzymasz info gdy ktoś odpowie na Twój komentarz lub gdy będziemy chcieli się z Tobą skontaktować.
  check

Bonusy

 • Interactive Brokers

  Interactive Brokers

  Warunki

  Jedna z największych i naszym zdaniem najlepszych platform inwestycyjnych. Atrakcyjne ceny, wybór instrumentów, sekcja analizy fundamentalnej i technicznej, obsługa wielu walut i wysoka renoma firmy. Zamierzasz się zarejestrować - skorzystaj z naszego linku.

  Bonus

  -

  Ograniczenia

  Bez ograniczeń czasowych

 • Interactive Brokers

  Interactive Brokers

  Warunki

  Jedna z największych i naszym zdaniem najlepszych platform inwestycyjnych. Atrakcyjne ceny, wybór instrumentów, sekcja analizy fundamentalnej i technicznej, obsługa wielu walut i wysoka renoma firmy. Zamierzasz się zarejestrować - skorzystaj z naszego linku.

  Bonus

  -

  Ograniczenia

  Bez ograniczeń czasowych

Strona używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności plików cookie